Kodėl “Frejer“? Mano senelis buvo Endrius Frejeris, Lietuvos prūsas ar vokietis, mįslinga asmenybė apsupta vaikystės sapnų ir legendų. Apie jį daug pasakojo močiutė (mamos mama), kuri prižiūrėjo mane namuose, kai tėvai dirbo. Dabar jau sunku atsekti kas tiesa, kas ne – gyvų kaip ir neliko, kas jį pažinojo… Močiutė sakė, kad jis buvo knygnešys, jį pašovė žygio metu ir, žaizdai ant kojos supūliavus, įsimetė infekcija, nuo ko ir mirė. Teta Anelė pasakojo, kad Frejeris buvo girtuoklėlis ir kartą pats arklys grįžo namo su negyvai girtu seneliu… Viena aišku tikrai – jis buvo batsiuvys (kaip atminimą saugau jo inicialais pažymėtą ylą), garbinga profesija, kaip ir fotografas…